MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Foto: Gewoon nagelkruid

Gewoon nagelkruid
Gewoon nagelkruid
Foto: Gewoon nagelkruid

Namen
Nederlands: Geel nagelkruid (Gewoon nagelkruid)
Frysk: Nagelkrûd
English: Wood Avens (Herb Bennet, Clove Root, Clover-Root, Colewort, Goldy Star, Goldy Stone, Star of the Earth, Wild Rye)
Français: Benoîte commune
Deutsch: Echte Nelkenwurz
Wetenschappelijk: Geum urbanum
Familie: Rozenfamilie, Rosaceae

Beschrijving
Afmeting: 30 tot 70 cm.
Levensduur: Overblijvend.
Bloeimaanden: Mei t/m september.
Stengels: De lichtgroene, rechtopstaande stengels zijn behaard.
Bladeren: De lang gesteelde rozetbladen zijn afgebroken geveerd met een 5 tot 8 cm lang, niervormig afgerond, ondiep gelobd topblaadje. De middelste stengelbladen zijn 3-tallig met spitse ruitvormige deelblaadjes zonder kleine zijslipjes en met grote steunblaadjes. Deze zijn ongeveer half zo lang als de zijdelingse deelblaadjes.
Bloemen: Een vertakte bloeiwijze met gele, rechtopstaande, meestal 5-tallige, 0,8 tot 1,5 cm grote bloemen. De kroonbladen zijn rondachtig en ongeveer even lang als de kelk (3 tot 7 mm). De kelkbladen zijn lichtgroen en na de bloei teruggeslagen. De stijl is haakvormig gekromd.
Vruchten: Het vruchthoofdje is onderaan door de voet van de kelk omhuld en niet gesteeld. De dopvruchtjes zijn borstelig behaard, met een glanzende, diep roodbruine, niet behaarde stijl.

Biotoop
Bodem: Licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot matig droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak kalkhoudende grond (mergel, löss, lichte klei, leem, duinzand, rivierzand en zavel, zelden op laagveen).
Groeiplaatsen: Struikgewas, loofbossen, muren, heggen, houtwallen, langs holle wegen, bermen, plantsoenen, parken, langs bospaden, langs bosbeken, slootkanten en noordhellingen in de kalkrijke duinen.

 

http://www.wildebloemen.info/pages%20bloemen/G/geel%20nagelkruid.php

Goed te herkennen aan :
- aan de kleine 5-tallige, lang gesteelde, gele bloemetjes met   tussen de kroonbladen uitstekende spitse kelkbladen en
- aan de hoofdjes met vruchtjes, die een haakvormige,   roodachtige snavel hebben


Geel nagelkruid is een overblijvende, 30 tot 60 cm hoge plant. Ze is algemeen voorkomend in Limburg, Utrecht, Gelderland, Overijssel en het rivierengebied. Elders is ze vrij zeldzaam. 

Ze groeit op half beschaduwde plaatsen met vochtige tot droge grond in loofbossen en onder struikgewas, aan slootkanten, op noordhellingen in de duinen en op braakliggende terreinen.

Geel nagelkruid bloeit vanaf mei tot en met juli (september) met kleine gele, 5-tallige, lang gesteelde bloemetjes. De ei-ronde kroonbladen zijn ongeveer even lang als de smalle kelkbladen, die tussen de kroonbladen te zien zijn. 

Eigenschappen

Hoogte
30 - 60 cm
Kleur