MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Meeldauw (komkommer)

Sphaerotheca fusca

Gewas:
Komkommer
Familie:
Schimmels

Herkenning

Sphaerotheca fusca of echte meeldauw is een schimmelziekte, die op glastuinbouwbedrijven schade aanricht in de vorm van bladaantasting. De ziekte is herkenbaar aan witte vlekjes van enkele mm op het blad.

De vlekjes groeien verder uit en krijgen in een later stadium een poederachtig uiterlijk. In eerste instantie is de schimmel er gemakkelijk af te wrijven. Het onderliggende bladweefsel is nog groen van kleur. Later worden de vlekjes geel en sterft het bladweefsel af. Bij ernstige aantasting kan de aantasting ook aan de onderkant van het blad en op de stengel voorkomen.

Levenswijze

Sphaerotheca fusca is een schimmel die net als alle andere echte meeldauwsoorten alleen op levende, groene plantendelen kan groeien. S. fusca tast het blad aan. S. fusca kan samen met Erysiphe-soorten, met name E. cichoracearum, op komkommerachtigen voorkomen. Op het oog zijn de soorten niet van elkaar te onderscheiden, wel met een microscoop.

De sporen van de schimmel verspreiden zich hoofdzakelijk door de lucht door luchtbeweging in de kas en wind buiten en in mindere mate via kleding. De sporen zijn maximaal een week kiemkrachtig. Sporen die op plantenweefsel terecht komen hebben geen vrij water nodig om te kiemen. Ook voor de groei en sporulatie is geen vrij water nodig. Vrij water op het blad remt de ontwikkeling van de schimmel zelfs. Bij hoge luchtvochtigheid is de kieming van de sporen en de groei van de schimmel  beter dan bij lage luchtvochtigheid.

De sporen kiemen op het blad, de schimmeldraden groeien verder over het blad en halen voedsel uit het blad door middel van een soort worteltjes (haustoriën). Op de schimmeldraden worden massaal sporendragers met daarop ketens ongeslachtelijke sporen (conidiën) gevormd. De sporen komen vooral los bij wisselingen in luchtvochtigheid.

Maatregelen

  • Teel meeldauwresistente rassen.
  • Verwijder bij de teeltwisseling zorgvuldig alle gewasresten uit de kas. Laat de kas minimaal twee weken leeg liggen om de aanwezige meeldauwsporen te doden.
  • Voorkom verspreiding van sporen door sterke luchtbeweging in de kas, open deuren en via kleding.
  • Voorkom sterke schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid.
  • Bij aantasting kan de schimmel worden bestreden met chemische gewasbeschermingsmiddelen. Middelen dienen te worden afgewisseld om resistentie ontwikkeling van de schimmel tegen de middelen te voorkomen.

Meer informatie:

Aanvullende informatie

Foto's

 

Ook vatbaar

In samenwerking met groenkennisnet.nl