MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Bietenmoeheid (wit bietencysteaaltje)

Heterodera schachtii

Gewas:
Suikerbiet
Familie:
Aaltjes

Herkenning

Bij het witte bietencysteaaltje blijven planten pleksgewijs achter in groei.Vanaf het zesbladstadium kunnen planten wegvallen. Door aantasting van het wortelstelsel vermindert de opname van water.

Op droge dagen levert dat slapende bieten op. Het wortelstelsel van aangetaste planten is sterk vertakt en bossig. Op de worteltjes zijn witte speldeknop grote bolletjes te zien, de cysten.

Levenswijze

Het witte bietencysteaaltje heeft een grote waardplantenreeks waaronder bietensoorten maar ook alle kruisbloemigen (koolsoorten, koolzaad en onkruiden zoals herik en herderstasje). Ook spinazie is een waardplant voor dit aaltje.

Op percelen met een slechte structuur worden verschijnselen eerder zichtbaar.

 

Maatregelen

Bietenmoeheid moet geïntegreerd aangepakt worden, door een ruime vruchtwisseling met kruisbloemigen (koolsoorten zoals spruitkool) , grondonderzoek en niet te vroeg zaaien.

De teelt van resistente kruisbloemige groenbemesters zoals gele mosterd en bladrammenas reduceert de populatie van het aaltje. Voorwaarde is wel, dat deze groenbemesters tijdig gezaaid moeten worden, voor 1 augustus.

Op een perceel met een lichte besmetting - 300 tot 600 eieren en levende larven per 100 cc grond- wordt de teelt van een resistent ras aanbevolen. Op zwaar besmetten percelen bij voorkeur geen bieten telen en de vruchtwisseling met waardgewassen verruimen. Indien toch bieten geteeld worden, dan altijd kiezen voor resistente rassen.

Ten slotte is er nog de mogelijkheid van een grondontsmetting met metam natrium.

Op de site van het IRS www.irs.nl is een raskeuze module opgenomen. Bietenmoeheid kan één van de factoren zijn, die bij de raskeuze een rol speelt.

Meer informatie : Handboek aaltjesmanagement.

In het programma aaltjesschema van PPO, www.aaltjesschema.nl, kun je een bepaald bouwplan of teeltplan inbrengen. Het programma rekent door welke aaltjessoorten je kunt verwachten bij het gegeven bouwplan. Ook geeft het programma achtergrondinformatie over verschillende aaltjes.

Meer informatie:

Aanvullende informatie

Foto's

 

Ook vatbaar

In samenwerking met groenkennisnet.nl