MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Pythium wortelrot (lelie)

Pythium

Gewas:
Diverse gewassen: Lelie
Familie:
Waterschimmels (Oömyceten)

Herkenning

Te velde ontwikkelen de planten zich in de loop van het groeiseizoen pleksgewijs minder goed en ze sterven vervroegd af. De bollen groeien onvoldoende en hebben een slecht wortelstelsel.

Ook bij de bloementeelt ontwikkelen planten zich pleksgewijs of verspreid door de aanplant minder goed. De mate waarin dit gebeurt kan per partij sterk verschillen en wordt beïnvloed door de kasomstandigheden. De planten blijven korter, het blad is wat smaller en doffer van kleur en hangt veelal enigszins omlaag, vooral bij sterke verdamping (foto 1). Bij dergelijke planten komt meer bloemknopverdroging voor dan bij gezonde planten, de knoppen openen zich dikwijls niet geheel en de bloemen komen slecht op kleur.

Zowel te velde als in de kas vertonen de wortels aanvankelijk glazige, lichtbruine, later donkerbruine rottende plekken. Na verloop van tijd zijn de wortels geheel slap en rot en tenslotte blijft alleen een leeg, vliezig omhulsel over. Deze verschijnselen kunnen zowel in de bol- als in de stengelwortels voorkomen (foto 2).

 

Levenswijze

De aantasting komt bij de bollenteelt vooral op zand- en lichte zavelgronden regelmatig voor, met name als een te nauwe vruchtwisseling - ook met andere waardplanten - wordt aangehouden.

De planten kunnen worden aangetast vanuit de grond, zelfs als daarop nog nooit lelies zijn geteeld. De schimmel kan ook gemakkelijk met de bollen overgaan en jarenlang overleven in de grond.

De schimmels kunnen ook andere bolgewassen aantasten, zoals hyacint, iris, krokus en tulp.

Maatregelen

Bollenteelt

  • op zwaar besmette percelen geen lelies telen;
  • een ruime vruchtwisseling aanhouden met ongevoelige gewassen en minder gevoelige cultivars;
  • goede bodemstructuur nastreven;
  • plantgoed ontsmetten volgens geldende adviezen.

Bloementeelt

  • wanneer in de kas een aantasting is geconstateerd, dan de groei niet te snel laten verlopen, de verdamping enigszins beperken door schermen en de luchtvochtigheid op peil houden;
  • zorgen voor een goede ontwatering van de grond;
  • kas- of potgrond behandelen met een fungicide volgens geldende adviezen.

Meer informatie:

Aanvullende informatie

Foto's

 

Ook vatbaar

In samenwerking met groenkennisnet.nl