MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Tomatenbronsvlekkenvirus (paprika)

Tomato spotted wilt virus (TSWV)

Gewas:
Paprika
Familie:
Virussen

Herkenning

Tomatenbronsvlekkenvirus is te herkennen aan optredende verschijnselen op blad, stengel en op de vrucht. Op de jongste blaadjes ontstaat een lichte nerfvergeling die overgaat in chlorose tussen de nerven of over het hele blad.

Soms ontstaan chlorotische en necrotische kringen en vlekken en kan het blad kan tussen de nerven wat gebobbeld zijn. Op de bladsteel en stengel kunnen necrotische strepen ontstaan. Meestal treedt er dan flinke groeivermindering op en soms sterft het groeipunt af.

Op vruchten komen, soms licht ingezonken, groene of bruine kringen voor. Ook kunnen er op de vruchten bobbels en onregelmatige bonte verkleuringen ontstaan. Beeld is het duidelijkst op rijpe vruchten.

Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat planten wel besmet zijn maar geen symptomen vertonen.

Het is niet mogelijk om een compleet beeld te schetsen van tomatenbronsvlekkenvirus. Het schadebeeld kan variëren al naar gelang het seizoen en de leeftijd van de plant. Verdachte planten kunnen voor diagnose in een gesloten plastic zak worden aangeboden aan een geschikt laboratorium.

Levenswijze

Voor de verspreiding van plant naar plant is vooral de volwassen, gevleugelde trips een belangrijke factor. De trips neemt in het eerste larvestadium het virus op houdt het in zijn verdere leven in zich. De trips kan in een tijdsbestek van minder dan 15 minuten het virus opnemen maar kan het niet gelijk overbrengen. Dit kan pas na een periode tussen de 3 en 10 dagen en is dan nog afhankelijk van de tripssoort. Vooral als volwassen trips kan het vervolgens vele planten infecteren. De nakomelingen van besmette tripsen zijn niet met virus besmet, zolang ze niet in het larvestadium op besmette planten voorkomen. Omdat dit virus in zoveel verschillende gewassen kan voorkomen (in zowel groenten- als siergewassen en onkruiden) en trips een algemeen voorkomend insect is geworden, is het belangrijk oog te hebben voor het voorkomen van infectiehaarden en op de aanwezigheid van trips.

Er vindt geen overdracht via zaad en plantensap plaats.

Maatregelen

Tomatenbronsvlekkenziekte is te voorkomen en te beheersen door:

  • Uit te gaan van gezond plantmateriaal
  • Tijdens de teeltwisseling dient de grond of het substraat te worden gestoomd.
  • Na aantasting in een vorige teelt extra alert te zijn op de eerste symptomen aan het begin van een nieuwe teelt.
  • Trips chemisch te bestrijden en vervolgens de bestrijding biologisch voort te zetten bij kleine aantallen trips.
  • Rond haarden van aangetaste planten kan het zin hebben om volwassen tripsen weg te vangen met vangplaten.
  • Zieke planten ter plekke in een plastic zak stoppen en deze direct van het bedrijfsterrein te verwijderen.
  • Onkruid uit de kas te verwijderen en het rondom de kas schoon te houden.
  • Bedrijfshygiëne stringent door te voeren.

Op bedrijven waar tomatenbronsvlekkenziekte is voorgekomen, is gebleken dat door het toepassen van bovengenoemde maatregelen de ziekte ook weer verdwenen is.

Meer informatie:

Aanvullende informatie

Foto's

 

Ook vatbaar

In samenwerking met groenkennisnet.nl