MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Rattenkeutelziekte (peen)

Sclerotinia sclerotiorum

Gewas:
Peen
Familie:
Schimmels

Herkenning

De wortelen zijn overgroeid met een wit schimmelpluis met daarin grote, zwarte sclerotiën. De aangetaste wortelen gaan later geheel tot rotting over.

 Onder koele en vooral vochtige omstandigheden, als het peenloof een aaneengesloten bladmassa heeft gevormd, veroorzaakt Sclerotinia een zachtrot. Al snel wordt het karakteristieke witte schimmelpluis op dit zachtrot gevormd, waarin na verloop van tijd de grote zwarte sclerotiën (rattenkeutels) gevormd worden. De door deze schimmel aangetaste wortelen worden waterig, papperig zacht. Een wit wollig schimmelpluis zit op de wortelen en meestal komen dergelijke aantastingen als een nestrot bij elkaar. In een later stadium kan men zwarte sclerotiën (compact, hard mycelium om ongunstige klimaatomstandigheden te doorstaan) vinden.

Deze schimmel is zeer polyfaag (leeft op meerdere waardplanten) en kan bijna alle tweezaadlobbige gewassen aantasten.

Levenswijze

De sclerotiën kunnen meerdere jaren overleven in de grond. Als ze een koudeperiode van enkele dagen rond 5°C gehad hebben, vormen de sclerotiën  in de bovenste 4 cm van de grond apothecia (vruchtlichamen) die de ascoporen verspreiden. De ascosporen tasten het gewas aan.Nieuwe sclerotiën worden gevormd in bovengronds aangetaste plantendelen.

De schade is het grootst op percelen waar de sclerotiën zich bevinden, maar vandaar is ook infectie in de wijde omtrek mogelijk. De sclerotiën kiemen alleen als ze zich dicht onder het grondoppervlak bevinden.

Maatregelen

  • Zodra apotheciën waargenomen worden, voor het sluiten van het gewas, een bespuiting over het loof met een beschikbaar middel uitvoeren.
  • Een ruime vruchtwisseling waarbij rekening wordt gehouden met de waardplantreeks van Sclerotinia. Afwisseling van breedbladige en grasachtige gewassen is gunstig voor de afname van sclerotiën in de grond. Let op dat diverse gewassen gevoelig zijn.
  • Het mogelijk Contans (Coniothyrium minitans) te gebruiken. Dit middel bestaat een antagonistische schimmel die parasiteert op sclerotiën van Sclerotinia.

Meer informatie:

Aanvullende informatie

Foto's

 

Ook vatbaar

In samenwerking met groenkennisnet.nl