MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Bacterieverwelkingsziekte

Dickeya dianthicola (Erwinia chrysanthemi)

Gewas:
Diverse gewassen: Dahlia, Sedum, Chrysanthemum, Delphinium, Diantyus, Eryngium, Freesia, Helianthus, Hyacinthus, Iris, Muscari, Solanaceae
Familie:
Bacteriën

Herkenning

Bij een zware aantasting van bacterieverwelkingsziekte is de groei van de planten opvallend geremd. De kleur van de bladeren van zieke planten is meestal donkerder dan normaal.

De bacterie breekt de celwanden af waardoor de stengel waterig rot wordt. De bacterie kan de gehele plant aantasten. Bij Sedum raakt het blad bij de aantasting aan de stengel waterig verrot. De schors van de stengel laat los en het binnenste van de stengel is zacht en verrot.

Bij Dahlia dringt de bacterie binnen in de houtvaten van de stengels die bruin worden en verstopt raken. Daardoor kunnen bij sterke verdamping verwelkingverschijnselen ontstaan. De planten verwelken bij droogte overdag, maar 's nachts en bij vochtig weer verdwijnt dit symptoom.

Doordat de houtvaten verkleuren, vertonen de stengels op dwarsdoorsnede bij een lichte aantasting bruine stippen en bij zware aantasting een bruine ring . In het algemeen zijn slechts enkele vingers van een knol ziek. Het weefsel daarvan is eerst grijsbruin en verandert later in een bruine brij, die een sterke geur verspreidt. De stekken van zieke knollen zijn meestal ook donkerder gekleurd en leveren bij uitplanten gedrongen planten, die vaak verloren gaan.

 

Levenswijze

De bacteriën worden via stekken en knollen verspreid. Zij kunnen op plantendelen in de grond in leven blijven. Tijdens het stekken kan, vooral onder vochtige omstandigheden, gemakkelijk verspreiding met het gereedschap of de handen plaatsvinden. Verspreiding van de bacteriën vindt vooral ook plaats als alle stekken van een partij waarin zieke exemplaren voorkomen vlak voor het planten in hetzelfde water worden gespoeld.

De bacterie vermeerdert zich het snelst onder vochtige omstandigheden bij een hoge temperatuur.

.

 

Maatregelen

 • De ziekte kan alleen met cultuurmaatregelen worden bestreden.
 • te velde de planten met symptomen verwijderen;
 • bij het rooien de stengelselectiemethode toepassen: planten, waarvan de stengel op dwarsdoorsnede bruine stippen of een bruine ring vertoont, mogen niet worden gebruikt voor vermeerdering;
 • voor het stekbed uitsluitend verse grond gebruiken;
 • aangetaste knollen uit het stekbed verwijderen;
 • de stekken nooit in stilstaand water afspoelen, maar besproeien met een gieter of tuinslang;
 • donkergekleurde stekken vernietigen.

Meer informatie:

Aanvullende informatie

  Foto's

   

  Ook vatbaar

  In samenwerking met groenkennisnet.nl