MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Cercospora bladvlekkenziekte

Cercospora beticola

Gewas:
Suikerbiet
Familie:
Schimmels

Herkenning

Cercospora is een schimmelaantasting, die in de tweede helft van het groeiseizoen optreedt. De ziekte is herkenbaar aan de kleine bladvlekken, met een doorsnede van 1 tot 3 mm

De vlekken zijn omringd door een rood-violette rand en een duidelijke begrenzing met het gezonde weefsel. De vlekken gaan bij een zware aantasting in elkaar over en kunnen totale afsterving en verdorring van het blad tot gevolg hebben. De ziekte begint bij de buitenste bladeren, de plant reageert met het aanmaken van nieuw blad waardoor op den duur bij een zware aantasting de ananaskop ontstaat.

Levenswijze

De besmetting vindt over het algemeen plaats vanuit de grond. In de bladvlekken vormt de schimmel sporen, die jarenlang kiemkrachtig blijven en een volgend bietengewas kunnen aantasten. Tijdens het groeiseizoen wordt de schimmel door opspattend regenwater verder verspreid. In de plant wordt de schimmel door de vaatbundels getransporteerd. Hoge temperaturen, vocht en beregenen bevorderen het voorkomen van de ziekte. Het aantastingbeeld kan dus van jaar tot jaar wisselend zijn.

 

Maatregelen

Vruchtwisseling:

Op percelen met een nauwe rotatie van suikerbieten is de ziektedruk hoger. Een ruime rotatie vermindert de aantasting.

Bedrijfshygiëne

Cercospora blijft over op bladresten. Zorgvuldig onderwerken van oogstresten verlaagt de ziektedruk.

Raskeuze:

Er is verschil in gevoeligheid tussen de verschillende rassen, dit wordt echter niet meer opgenomen in de rassen lijst.

Geleide bestrijding:

Vanaf half juni of na een waarschuwing van het IRS moet je het gewas regelmatig controleren op het voorkomen van cercospora.

 

Het IRS laat regionaal waarschuwingen uitgaan indien een chemische bestrijding gewenst is. Opticrop heeft een cercospora waarschuwingsmodule. www.opticrop.nl

Chemische bestrijding:

Zodra de eerste vlekjes in het gewas zichtbaar worden moet een bestrijding worden uitgevoerd. De middelen werken ongeveer 4 weken, een vroege eerste bestrijding moet vaak gevolgd worden door een tweede bespuiting.

Bij een chemische bestrijding moet je rekening houden met de veiligheidstermijn van het middel (= de tijd tussen toepassing en oogst).

Voor de toegelaten middelen zie de site van het IRS www.irs.nl of de Handleiding gewasbescherming van DLV.

Meer informatie:

Aanvullende informatie

Foto's

 

Ook vatbaar

In samenwerking met groenkennisnet.nl