MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Uienvlieg

Delia antiqua

Gewas:
Ui, prei
Familie:
Insecten

Herkenning

De uienvlieg is 7-8 mm lang en lichtgrijs van kleur met een iets geelachtige tint. In rustende toestand liggen de vleugels van de vlieg nagenoeg evenwijdig over elkaar.

De uienvlieg komt op verschillende Allium-soorten voor, naast ui ook op prei en is ook wel bekend als de preivlieg. De vlieg overwintert als pop (kleur kanstanjebruin, tonvormig en 6 mm lang) in de grond en wordt na het uitkomen van de pop in het voorjaar, aangetrokken door vluchtige stoffen die door uien worden geproduceerd. Pas na 10 dagen en na paring zet de vrouwelijke vlieg haar eieren in groepjes van 4 tot 9 bij elkaar, af op dat gedeelte van de uienplant dat zich bevindt op de scheiding van lucht en grond.

De witgele maden, die na ongeveer één week uit de eieren komen, boren zich in de basis van de plant naar binnen. In een jong uiengewas kan één made meerdere planten op een rij vernietigen. In grotere afstervende uienplanten worden meerdere maden aangetroffen

DSchade wordt eerder en in ernstiger mate waargenomen naarmate de grond lichter is als gevolg van een grotere eiafzet op deze grond. Als geen bestrijding wordt uitgevoerd, kan de door de made van de uienvlieg aangerichte schade aanzienlijk zijn en op heel lichte gronden in bepaalde regio's zelfs leiden tot een complete mislukking van de teelt. Uienvlieg

Levenswijze

De eerste vlucht van de uienvlieg duurt van ongeveer begin mei tot de tweede helft van juni. Ongeveer tien dagen na het tevoorschijn komen van de vliegen zetten deze hun eieren af. Het is doorgaans de eerste vlucht die de meeste schade veroorzaakt. Drie weken na het uit de eieren komen is de made volwassen en gaat over in het popstadium. Uit slechts een deel van deze poppen komen, na drie weken, vliegen die de tweede vlucht vormen; de overigen blijven in de grond om daar te overwinteren (zogenaamde 'overliggers').

De tweede generatie duurt van ongeveer begin juli tot en met september. De maden van deze vliegen kunnen uiteraard de uien aantasten, maar dit leidt niet meer tot wegval en blijft beperkt tot een aantal aangevreten en daardoor misvormde uien. De vlieg van de tweede generatie zet bij voorkeur haar eieren af op mechanisch beschadigde bollen in nog op het veld staande gewassen of achtergebleven uien of gedeelten daarvan op reeds gerooide percelen tweedejaars plantuien en zilveruien. Waarschijnlijk wordt de vlieg hierbij aangetrokken door de microbiële activiteit (bacillen) op beschadigde of anderszins verzwakte planten. Zaai of plant vroeg of juist laat om de eerste generatie te ontlopen.

Vruchtwisseling: uienvlieg overwintert in grond als pop; deze blijft nooit een zomer overliggen. Ze kunnen behoorlijk ver vliegen vooral bij gebrek aan waardplanten. Voor uienvlieg werkt zeep op steel onvoldoende.

Maatregelen

Bestrijding van de made van de uienvlieg kan chemische of via steriele insecten techniek gerealiseerd worden en heeft een preventief karakter.

Bij toepassing van de steriele insecten techniek wordt het milieu niet belast en wordt een populatie van natuurlijke vijanden van de vliegen opgebouwd. Het procédé bij deze methode kan in het kort als volgt worden omschreven. In geklimatiseerde ruimten worden grote aantallen vliegen gekweekt die in popstadium door middel van bestraling worden gesteriliseerd. De steriele vliegen worden over het veld verdeeld. Het aantal dat wordt losgelaten, wordt bepaald aan de hand van het aantal fertiele vliegen (mannetjes) dat wordt vastgesteld. Er wordt steeds een overmaat aan steriele exemplaren ingezet.

Hierdoor is de kans groot dat vrijwel alle aanwezige vruchtbare vrouwelijke vliegen paren met een steriele mannelijke vlieg. Uit de na deze paring afgezette eieren komen geen maden waardoor het gewas is gevrijwaard van aantasting.

Bij de chemische bestrijding kan een keus worden gemaakt uit twee methoden, te weten een rijen behandeling tijdens het zaaien of een zaadbehandeling.

Gangbare gewasbeschermingsmaatregelen zijn te vinden in de Gewasbeschermingsgids of op www.ctb-wageningen.nl.

 

Meer informatie:

Aanvullende informatie

    Foto's

     

    Ook vatbaar

    In samenwerking met groenkennisnet.nl