MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Wegedoornluis

Aphis nasturtii

Gewas:
Aardappelen
Familie:
Insecten

Herkenning

De wegedoornluis is tot 2.5 mm groot en een van de bladluissoorten, die in (poot)aardappelen kan voorkomen. Deze bladluis is helder groen tot geelachtig groen.

De uiteinden van de antennen en de poten zijn donker. De knobbels aan de basis van de antennes vormen samen met de middelhoofd knobbel een W.

Levenswijze

De wegendoornluis overwintert als eitje op de wegendoorn. Uit deze eitjes worden in het voorjaar de stammoeders geboren. Na enkele generaties worden in het voorjaar gevleugelde luizen geboren, die naar de zomerwaardplanten vliegen zoals de aardappel. Op de zomerwaardplanten vermeerderen de luizen zich door middel van parthenogenese, dat wil zeggen, dat de vrouwtjes jongen voortbrengen zonder bevrucht te worden. Bij gunstige weersomstandigheden kunnen de bladluizen zich snel vermeerderen. In de loop van de zomer ontstaan afwisselend gevleugelde en ongevleugelde luizengeneraties. De gevleugelde luizen kunnen ver door de wind mee gevoerd worden en andere gewassen koloniseren. In de herfst worden op de winterwaardplant mannetjes voortgebracht, na bevruchting zet het vrouwtje eitjes af op de winterwaard.

Hoewel vooral groene perzikluizen zorgen voor virusziekte verspreiding in aardappelen kunnen ook andere bladluizen zoals de wegedoornluis een bijdrage leveren aan virusoverdracht van onder ander het niet persistente A en Y virus. Als deze luis in grote aantallen voorkomt kan ook directe schade ten gevolge van zuigen worden waargenomen. Dit kan ten koste van de opbrengst gaan.

Maatregelen

  • Rijenbehandeling van de aardappelen bij het poten.
  • Voor de bestrijding kan gebruikt gemaakt worden van een groot aantal insecticiden. Bij een gewasbespuiting met middelen moet men rekening houden met resistentie ontwikkeling . Het advies is middelen uit de groep van neo-nicotinoïden af te wisselen met middelen uit een ander werkzame groep.
  • Ter voorkoming van besmetting met niet persistent virus zoals het Y virus in pootaardappelen spuiten met een pyrethroïde in combinatie met minerale olie.
  • Het middel Pirimor werkt min of meer selectief ten aan zien van natuurlijke vijanden van bladluizen, maar dit middel werkt slecht tegen vuilboomluis en wegedoornluis.
  • Bloemrijke perceelranden (functionele agrobiodiversiteit) bevorderen het voorkomen van natuurlijke vijanden en dragen bij aan verminderen van de bladluisdruk.

Zie voor middelen de Handleiding Gewasbescherming van DLV.

Meer informatie:

Aanvullende informatie

Foto's

 

In samenwerking met groenkennisnet.nl