MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Bolrot (Fusarium-ziekte) (hyacint)

Fusarium-soort, waarschijnlijk F. redolens

Gewas:
Diverse gewassen: Hyacint
Familie:
Schimmels

Herkenning

Bolrot ontstaat direct na het rooien wanneer de bollen niet snel genoeg worden gedroogd. De aantasting begint vaak in de bolbodem op een bepaalde plaats en breidt zich van daaruit snel uit in de aangrenzende delen van de bolrokken (foto).

Het aangetaste weefsel is aanvankelijk licht- tot oranjebruin maar wordt spoedig donkerder van kleur. De aangetaste rokken krimpen en worden overdekt met witachtig schimmelpluis waarop massaal schimmelsporen worden gevormd..Tijdens de bewaring zijn secundair vaak grote aantallen bollenmijten aanwezig. Het ziekteproces komt na een of twee maanden warme en droge bewaring tot stilstand; in de partij worden dan geheel of gedeeltelijk verdroogde bollen aangetroffen.

Levenswijze

Bolrot wordt veroorzaakt door een Fusarium-schimmel, die gespecialiseerd is op hyacint als waardplant. De schimmel komt bij hyacinten veelvuldig voor, vooral bij de cultivars Anna Marie, Jan Bos, Pink Pearl en White Pearl, en veroorzaakt bij deze cultivars voornamelijk krasbodem en vethuidigheid. De ziekteverwekker kan in de schuur gemakkelijk worden verspreid door middel van sporen, die in groten getale op de bollen kunnen voorkomen.

Bolrot ontstaat weliswaar vooral in partijen waarin zogenaamde krasbodems voorkomen, maar merkwaardigerwijs niet in de bollen met de symptomen daarvan, maar in gezond uitziende, gladde bollen. Bij het snijden van hyacintenbollen voor vermeerdering ontstaan in bollen met krasbodems echter wel symptomen van bolrot. Wanneer hyacintenbollen worden gehold voor vermeerdering wordt het zieke weefsel verwijderd en droogt de wond sneller op dan bij snijden, waardoor de kans op ontstaan van bolrot veel kleiner is.

De schimmel is vooral actief bij hogere temperaturen. Op grond van praktijkervaringen wordt aangenomen dat de schimmel bij afwezigheid van de waardplant verscheidene jaren in de grond in Ieven kan blijven.

 

Maatregelen

  • bollen van zieke partijen vroeg rooien, snel drogen en warm en goed geventileerd bewaren;
  • bollen met krasbodem- en ernstige huidziekverschijnselen uit het plantgoed verwijderen;
  • bollen vlak voor het planten ontsmetten volgens geldende adviezen;
  • voor de vermeerdering uitsluitend bollen gebruiken die er volkomen gezond uitzien en deze voor het planten ontsmetten volgens geldende adviezen;
  • gevoelige of licht besmette partijen bij voorkeur hollen in plaats van snijden;
  • een vruchtwisseling aanhouden van ten minste 1 op 6; deze termijn kan worden gereduceerd door de teelt van vatbare en niet-vatbare cultivars af te wisselen;

Meer informatie:

Aanvullende informatie

Foto's

 

In samenwerking met groenkennisnet.nl