MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Terug   

Maiswortelknobbelaaltje (aardappel)

Meloidogyne chitwoodii

Gewas:
Aardappel en andere gewassen
Familie:
Aaltjes

Herkenning

De eerste symptomen van een besmetting met dit aaltje is pleksgewijs achter blijven in groei van het gewas. Op de wortels ontstaan bij een zware aantasting langwerpige knotsvormige knobbeltjes.

Op de knollen kunnen bij een zware aantasting galvormige oneffenheden ontstaan. Onder de schil zijn gelige en bruine plekjes zichtbaar, die tot aan de vaatbundelring in het weefsel kunnen doordringen. Wortelknobbelaaltjes hebben grote invloed op de opbrengst en kwaliteit van het product.

Levenswijze

Het maiswortelknobbelaaltje komt voor op zandgronden, dalgronden, zavel en lichte kleigronden. Vrouwtjes zetten ei pakketten met 300 tot 500 eitjes af buiten het lichaam. De aaltjes kunnen als ei overwinteren in de grond. In een gewas op het veld kan het aaltje zowel als ei, larve en als volwassen aaltje overwinteren. Jonge aaltjes dringen wortels binnen, waardoor in de wortels als gevolg van de aantasting reuzencellen ontstaan, waarmee het aaltje zich voedt.

Het aaltje heeft twee generaties per jaar en in gewassen die lang op het veld staan zelfs drie. Doordat het aaltje meerdere generaties per jaar heeft wordt er al snel een schadelijke populatie opgebouwd.  Veel tweezaadlobbige gewassen uit de land en tuinbouw, maar ook grassen, groenbemesters en onkruiden zijn waardplant .

M chitwoodii en M fallax zijn quarantaine-organismen, dat betekent dat er verscherpt toezicht is op pootgoed van besmette bedrijven of bedrijven uit de omgeving van een besmetting. Pootgoed waarin het aaltje is aan getroffen mag niet als pootgoed op de markt gebracht worden.

Maatregelen

  • Onkruiden kunnen waardplant zijn, dus doelmatige onkruidbestrijding.
  • Zwarte braak in combinatie met een nateelt van een resistente bladrammenas groenbemester.
  • Biologische of chemische grondontsmetting.
     

Meer informatie:

Aanvullende informatie

Foto's

 

In samenwerking met groenkennisnet.nl