Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Terug   

Paprikasnuitkever

Anthonomus eugenii

Gewas:
paprika, peper, Solanaceae
Familie:
Insecten

Herkenning

De paprikasnuitkever (pepper weevil) is in 2012 in het Westland gesignaleerd. Dit insect is bekend in Midden- en Noord-Amerika en Frans-Polynesië, maar komt, voor zover bekend, niet voor in Europa.

De snuitkeversoort is met name bekend door de schade die de soort veroorzaakt in buitenteelten van paprika en chilipepers in Midden-Amerika en de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Nederland beschouwt vanwege het risico voor de teelt van paprika en Spaanse peper de snuitkeversoort als quarantainewaardig. Dit houdt in dat de NVWA bij een vondst van het organisme maatregelen neemt om het organisme uit te roeien en verspreiding te voorkomen.

De paprikasnuitkever heeft een voorkeur voor planten uit het geslacht Capsicum (paprika en chilipeper). De kevers vreten aan het blad en de bloemen en zetten eitjes bij voorkeur af in de zeer jonge vruchtjes. Ei-afzet is ook mogelijk in bloemknoppen en oudere vruchten. Larven ontwikkelen zich in de vruchten tot kevers. De vruchtbodem, zaadlijst en punt van de vrucht kunnen worden aangetast. De kevers boren in de vrucht een gaatje en komen daardoor naar buiten. Gewasaantasting kan leiden tot bloemknopval, verkleuring en misvorming van vruchten en vruchtval. De snuitkeversoort is vooral bekend als plaagsoort op paprika’s en chilipepers, maar kan zijn levenscyclus ook voltooien op diverse Solanum-soorten. Tevens kunnen de kevers zich voeden en schade veroorzaken op andere plantensoorten uit de familie van de Solanaceae.

Levenswijze

De paprikasnuitkever kan zich over korte afstanden op natuurlijk wijze verspreiden (vliegen). Verspreiding over grotere afstanden kan optreden via menselijk handelen, door handel en transport van besmette vruchten, fust of machines, maar ook via besmette kleding. De handel en transport in vruchten is waarschijnlijk de belangrijkste route voor langeafstandsverspreiding. De snuitkever zou mogelijk ook kunnen meeliften met jonge planten, hoewel besmetting bij een plantenkweker minder waarschijnlijk lijkt dan bij een vruchtenteler omdat de snuitkever zich alleen in de bloemknoppen/vruchten vermenigvuldigt.

 

Maatregelen

  • Bij ontdekken van dit insect zal vanwege de quarantaine tatus van dit insect tot isolatie en ruiming van het bedrijf worden overgegaan.
  • Bij de teeltwisseling wordt grondig ontsmet met een insecticide.

Meer informatie:

Aanvullende informatie

Foto's

 

In samenwerking met groenkennisnet.nl