MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Knopval (lelie)

Knopval

Gewas:
Lelie
Familie:
Overige aantasters

Herkenning

Bij knopval verandert de kleur van de bloemknoppen aanvankelijk in lichtgroen maar gelijktijdig ontstaat een insnoering in de bloemsteel op de plaats waar de knop is aangehecht; als gevolg daarvan valt de knop af.

De verschijnselen van knopval ontstaan pas als de knop een bepaalde lengte heeft bereikt, bijvoorbeeld bij aziaten in de periode dat de knop tussen de ca. 2 en 3,5 centimeter is. In het najaar komen de onderste knoppen soms nog normaal in bloei, maar vallen de hoger geplaatste af; in het voorjaar kan de gang van zaken juist omgekeerd zijn.

Knopval gaat gepaard met lekken van de helmhokjes, een verschijnsel waarbij oranje vocht uit de meeldraden naar buiten treedt. Dit is alleen zichtbaar als de knop wordt opengemaakt.

Levenswijze

Knopval kan ontstaan wanneer de knoppen blootstaan aan een hoge concentratie ethyleen (bijvoorbeeld uit verbrandingsgassen). De knoppen kunnen ook zelf ethyleen produceren waardoor knopval ontstaat. Deze ethyleenproductie wordt veroorzaakt door een verandering in de groeistofbalans van de plant, als gevolg van een tekort aan licht.

Zie verder bij 'late bloemknopverdroging' dat ook ontstaat door een tekort aan licht. Knopval vindt echter vaker plaats naarmate de temperatuur hoger is, terwijl op het optreden van bloemknopverdroging de temperatuur van weinig invloed is.

Maatregelen

  • Voldoende licht
  • Blootstelling aan ethyleen vermijden
     

Meer informatie:

Aanvullende informatie

 

In samenwerking met groenkennisnet.nl